disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die ik aan de samenstelling van deze website (https://www.verhof.com en http://www.verhof.nl) besteed, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op Verhof.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Het downloaden van één of meerdere afbeeldingen is niet toegestaan. Het is wel toegestaan om een hyperlink te maken naar deze website of een afbeelding van deze website. Hierbij moet de originele afbeelding (inclusief bijbehorende afmetingen en eventueel onderschrift) behouden blijven. Alle afbeeldingen blijven te allen tijde eigendom van de beheerder van Verhof.com.

De beheerder van Verhof.com kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel, doelgroep of anderszins.

De beheerder van Verhof.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.verhof.com, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.verhof.com te kunnen raadplegen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina(‘s) of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren en is daarom strafbaar.

IP-adressen van bezoekers van deze website worden (tijdelijk) opgeslagen met als enig doel het verkrijgen van informatie over bezoekerstatistieken en afkomst van bezoekers. Bij misbruik van deze website kan het zijn dat toegang wordt uitgesloten middels IP-blokkade.

Alle bestanden en toepassingen ge-upload naar het adres (of een subadres van) Verhof.com worden gescand op virussen en/of spyware. Het ligt niet in de bedoeling van de beheerder van Verhof.com virussen en/of spyware te verspreiden. Mocht u toch een geïnfecteerd bestand downloaden kan de beheerder van Verhof.com niet instaan voor eventuele gevolgen als dataverlies. U wordt verzocht direct contact op te nemen indien u en bestand download dat met een virus geïnfecteerd is om eventuele verdere verspreiding te voorkomen.

De beheerder van Verhof.com is niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor informatie en/of afbeeldingen van externe websites, die bijvoorbeeld via een hyperlink vanaf deze website bereikt zijn.

Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s en subdomeinen van het domein Verhof.com en Verhof.nl. Door de webpagina(‘s) te bekijken stemt u in met de disclaimer.

Einde copyright & Disclaimer
Verhof.com en Verhof.nl